Preventief Medisch Onderzoek Hartvaatziekten (PMO HVZ)
Vodemol brengt het risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte en nierschade bij uw werknemers in kaart. Het doel is de gezondheidsschade van uw werknemers in de toekomst te beperken en liever nog te voorkomen. Vodemol informeert u op groepsniveau over de gezondheidstoestand van uw werknemers zodat u uw arbobeleid hierop kan aanpassen.

Zowel hart- vaatziekten, suikerziekte als nierschade komen vaak naast elkaar voor. Voordat iemand daadwerkelijk klachten krijgt, zijn de afwijkingen al langere tijd aanwezig. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer kans op deze ziekten. Aangezien de pensioenleeftijd omhoog gaat, en we langer blijven werken neemt de kans op gezondheidsschade bij werknemers toe. De steeds vaker voorkomende ongezonde leefstijl speelt hierbij ook een rol. U als werkgever loopt een toenemend risico op hart- vaatziekten, suikerziekte en nierschade bij uw ouder wordende werknemers.

Dus toenemende verzuimkosten en vervangingskosten. Kosten die beperkt kunnen worden door onderzoek en individueel advies op maat.

Wat biedt Vodemol?
Vodemol verricht sinds vele jaren preventief onderzoek bij werknemers naar deze risico’s. Uit een eerste wetenschappelijke meerjarenanalyse blijkt dat het onderzoek effect heeft. Het vroege signaleren van afwijkingen leidt tot snellere behandeling van de afwijkingen en de werknemers verbeteren hun levensstijl.

Risicotest en lichamelijk onderzoek
Uw werknemers vullen web- based een vragenlijst over hun gezondheid en leefstijl in. Op het bedrijf wordt door medisch personeel een aantal testen uitgevoerd: bloeddrukmeting, lengte, gewicht, buikomvang, bloedonderzoek (cholesterol, suiker).

De vragenlijst en de uitslagen van het lichamelijk onderzoek, worden door Vodemol beoordeeld. Vodemol maakt een terugkoppelingsbrief met uitslagen voor die werknemers die niets ernstigs mankeren. Deze brief wordt via email, of naar het huisadres van de werknemer opgestuurd.

ECHO van de halsslagader
Dit onderzoek kan uitgebreid worden met een ECHO van de halsslagader. Voor werknemers die wel afwijkingen hebben in de risicotest, wordt een echo van de halsslagader (intima media thickness = IMT) zeker geadviseerd. Met zo’n echo worden nog beter de risico’s ingeschat en krijgt de werknemer een goed te begrijpen beeld van de conditie van hun slagaders. Na het IMT wordt de werknemer uitgenodigd voor een gesprek met de arts. Deze arts is getraind in het voeren van motiverende gesprekken met als doel verandering van de leefstijl. Tijdens dit gesprek worden de resultaten, adviezen en evt. verwijzingen besproken.

Groepsrapportage
Vodemol analyseert en rapporteert geanonimiseerd de groepsgegevens van al uw werknemers. Deze analyse levert u informatie op voor het gezondheidsbeleid van uw onderneming. Interventies op de werkvloer kunnen het gezond gedrag van uw werknemers stimuleren. Bedrijfsfitness, het stimuleren van gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant, een traploopweek, stoppen met roken cursussen, etc. Tal van interventies waaruit u kunt kiezen.

Kosten
De kosten voor de onderzoeken worden door meerdere collectieve verzekeringen volledig vergoedt. De kosten die voor u resteren bestaan uit de kosten voor de beoordeling van de resultaten uit het onderzoek, de spreekuren, en de tijd die de werknemer kwijt is aan deelname. 

Geïnteresseerd? Wilt u de toekomstige gezondheidsschade van uw werknemers op een positieve wijze beïnvloeden? Heeft u vragen, of wilt u een offerte? Neem dan contact met ons op.