25 mei 2018

Uw privacy is voor Vodemol van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website en/of bij de diensten van Vodemol allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Door de website en/of de diensten van Vodemol te gebruiken, gaat u akkoord met de privacyverklaring van Vodemol.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u nog bijhouden, neem dan met ons contact op via Vodemol.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en voor een maximum duur van 6 maanden nadien. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Uw inlog-account bij deelname aan PMO
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u eerst inloggen. U moet daarbij dan de respondent ID en het wachtwoord opgeven die u van ons heeft ontvangen. In de vragenlijst moet u vervolgens informatie over uzelf opgeven, zoals uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming en om uitvoering te geven aan de dienst.

Wij bewaren deze informatie voor conform de wettelijke verplichting voor de duur van 15 jaar.

Wetenschappelijk onderzoek
Alleen als u na de inlog specifiek toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard worden uw gegevens hierbij geanonimiseerd gebruikt.

Groepsrapportage voor uw werkgever
Uw werkgever kan Vodemol vragen om een groepsrapportage. Uw werkgever gebruikt deze informatie voor het vast- en bijstellen van haar arbeidsomstandighedenbeleid. Als uw werkgever Vodemol heeft gevraagd voor een groepsrapportage, dan gebruiken wij uw gegevens hiervoor op geanonimiseerde wijze. Over gegevens van groepen kleiner dan 15personen wordt niet apart gerapporteerd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die uw gegevens eventueel verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vodemol blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik website
We houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze worden te allen tijde anoniem gehouden.

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze dienst zouden dan mogelijk niet goed meer kunnen werken.

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. De datum hierboven geeft de meest recente versie aan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Vodemol
Postbus 40
1399ZG Muiderberg
Tel.: 06- 46 20 22 72
Email: privacy@vodemol.nl