Vodemol Uitgedokterd Organisatie advies is een innovatief organisatie-adviesbureau, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van duurzame verandering op gebied van mens, gezondheid en organiseren van inzetbaarheid. Vodemol maakt hierbij gebruik van de laatste inzichten uit veranderkunde, organisatiekunde, bedrijfskunde en bedrijfsgeneeskunde. Uitgedokterd organisatie advies betekent zonder te medicaliseren een duurzame organisatie verandering bereiken met inzetbaarheid van medewerkers en een renderend resultaat.

Vodemol biedt de grootmarkt:
– ontwikkeling van preventief gezondheidsbeleid;
– vertaling van gezondheidsindicatoren naar managementinformatie;
– vertaling van managementstrategie├źn naar consequenties voor inzetbaarheid;
– bedenken en implementeren van integraal inzetbaarheidsbeleid;
– mede ontwikkeling van gezonde organisaties;
– (ad interim) senior bedrijfsartsen;
– (ad interim) senior Arbeids & Organisatie deskundige.

Vodemol ondersteunt de klantorganisatie in de ontwikkeling naar een passend inzetbaarheidsbeleid binnen het bedrijf, dat gebaseerd is op eigen overwegingen, doelstellingen en ambities. Vodemol maakt bij deze ontwikkeling gebruik van zowel kwalitatief als kwantitatief organisatie-onderzoek.

Om met deze methodiek een daadwerkelijke duurzame organisatie verandering te laten ontstaan wordt er veel aandacht besteed aan de veranderkundige aspecten. Concreet wordt dit vertaald in bijeenkomsten waarin management, medezeggenschap en medewerkers, ondersteunt door de procesadviseur van Vodemol invulling gaan geven aan de betekentis van de onderzoeks resultaten en de wijze waarop men daarmee in de organisatie met elkaar verder mee om wil gaan. De methodiek die zich op het snijvlak van organisatie-, veranderkunde en bedrijfsgeneeskunde bevindt, onderscheidt zich doordat in de Vodemol methodologie expliciete aandacht wordt besteed aan organisatie ontwikkeling en de eigen leermogelijkheden van de organisatie. Op deze wijze zal de klantorganisatie zelf de vraagstukken rondom mens, gezondheid en organiseren van inzetbaarheid leren op te lossen en daarmee een duurzaam renderend resultaat kunnen behalen. Vodemol is een netwerkorganisatie met verschillende samenwerkingspartners op aangrenzende kennisdomeinen.